CHƯƠNG VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu
Bài 1 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 1 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 2 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Kim phút và kim giờ của đồng hồ lớn nhà bưu điện bờ hồ Hà Nội, theo thứ tự dài 1,75 m và 1,26 m. hỏi trong 15 phút, mũi kim phút vạch nên cung tròn có độ dài là bao nhiêu mét?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 3 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền vào các ô trống trong bảng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 4 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):

Xem chi tiết
Bài 5 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 5 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ , chỉ 10 giờ.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 6 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 7 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm số đo ao,-180o < a ≤ 180o của góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc trên mỗi hình sau:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 8 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính số đo (độ và radian)

Xem chi tiết
Bài 9 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 9 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương lớn nhất, biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 10 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm số đo radian α ,-π < α ≤π, của góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc trên mỗi hình sau.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 11 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng hai tia Ou và Ov vuông góc với nhau khi và chỉ khi:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 192  SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 12 trang 192 SGK Đại số 10 Nâng cao

Kim giờ và kim phút đồng hồ bắt đầu cùng chạy từ vị trí Ox chỉ số 12 (tức lúc 0 giờ). Sau thời gian t giờ (t≥0), kim giờ đến vị trí tia Ou kim phút đến vị trí tia Ov.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 192 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 13 trang 192 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi hai góc lượng giác có số đo sau có thể có cùng tia đầu tia cuối không?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 199 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 14 trang 199 SGK Đại số 10 Nâng cao

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 15 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm các điểm của đường tròn lượng giác xác định bởi số α trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 16 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định dấu của các số sau:

Xem chi tiết
Bài 17 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 17 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính giá trị lượng giác của các góc sau:

Xem chi tiết
Bài 18 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 18 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính giá trị lượng giác của góc α trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 19 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 19 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem chi tiết
Bài 20 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 20 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính các giá trị lượng giác của các góc sau

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài