Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu
Bài 24 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 24 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 25 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm các mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc cung sau:

Xem chi tiết
Bài 26 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 26 trang 205 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính:

Xem chi tiết
Bài 27 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 27 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 28 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xét hệ tọa độ vuông góc Oxy gắn với đường tròn lượng giác kiểm nghiệm rằng điểm M với tọa độ sau:

Xem chi tiết
Bài 29 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 29 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính các giá trị lượng giác của góc -750

Xem chi tiết
Bài 30 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 30 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi các góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo như sau: 2594o; -646o; -2446o và 74o thì có cùng tia cuối không?

Xem chi tiết
Bài 31 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 31 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau:

Xem chi tiết
Bài 32 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 32 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính các giá trị lượng giác của góc α trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 33 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 33 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 34 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 35 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 36 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính diện tích tam giác A’MA bằng hai cách khác nhau để suy ra: sin2α = 2sinα cosα

Xem chi tiết
Bài 37 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 37 trang 207 SGK Đại số 10 Nâng cao

Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy gắn với một đường tròn lượng giác, cho điểm P có tọa độ (2, -3)

Xem chi tiết


Gửi bài