CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 2 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 3 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC có phương trình các đường thẳng AB,BC,CA là

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 4 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm (A(3;2)) và song song với đường thẳng PQ

Xem chi tiết
Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng với đường thẳng d qua điểm M

Xem chi tiết
Bài 6 trang 80 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 6 trang 80 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau và tìm giao điểm (nếu có) của chúng

Xem chi tiết
Bài 7 trang 83 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 7 trang 83 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 9 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hãy viết phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau

Xem chi tiết
Bài 10 trang 84 SGK Hình học Nâng cao lớp 10 Bài 10 trang 84 SGK Hình học Nâng cao lớp 10

Hãy viết phương trình đường thẳng:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 11 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau đây và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của chúng

Xem chi tiết
Bài 12 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 12 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm hình chiếu vuông góc của điểm P(3, -2) trên đường thẳng trong mỗi trường hợp sa

Xem chi tiết
Bài 13 trang 85 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 13 trang 85 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm điểm M cách đều hai điểm E(0, 4) và F(4, -9) .

Xem chi tiết
Bài 14 trang 85 SGK Hình học Nâng cao lớp 10 Bài 14 trang 85 SGK Hình học Nâng cao lớp 10

Tìm tọa độ ba đỉnh còn lại của hình bình hành đó

Xem chi tiết
Bài 15 trang 89 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 15 trang 89 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 16 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm (A(4; - 1),B( - 3;2),C(1;6)) . Tính góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB, AC .

Xem chi tiết
Bài 17 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 17 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng song song và cách đường thẳng (ax + by + c = 0) một khoảng bằng h cho trước.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 18 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm (A(3;0),B( - 5;4)) và (P(10;2)) . Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm M(2, 3) . Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ ở A và B sao cho là tam giác vuông cân tại đỉnh M.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 20 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hai đường thẳng sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài