Bài tập trắc nghiệm - Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Toán 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
Bài 1 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 1 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 2 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 3 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 4 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 5 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều MNP.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 6 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho M, N, P, Q là bốn điểm tùy ý. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 7 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 8 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho

Xem chi tiết
Bài 9 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 9 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho

Xem chi tiết
Bài 10 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 10 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có a = 14, b = 18, c = 20. Kết quả nào sau đây là gần đúng nhất ?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 11 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Nếu tam giác MNP có MP = 5, PN = 8

Xem chi tiết
Bài 12 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 12 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác MPQ vuông tại P. Trên cạnh MQ lấy hai điểm E, F sao cho các góc MPE, EPF, FPQ bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 13 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem chi tiết
Bài 14 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 14 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 15 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 16 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem chi tiết

Các chương, bài khác



Gửi bài