Bài 14 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao


Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.

LG a

\({x^2}– 5,6x + 6,41 = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(Δ = 5,6^2 – 4.6,41 = 31,36 – 25,64 = 5,72\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt :

\({{x_1} = {\rm{ }}{{5,6 - \sqrt {5,72} } \over 2} \approx 1,60}\)

\({{x_2} = {{5,6 + \sqrt {5,72} } \over 2} \approx 4}\)

LG b

\(\sqrt 2 {x^2} + 4\sqrt 3 x - 2\sqrt 2  = 0\)

Lời giải chi tiết:

Viết phương trình dưới dạng tương đương:

\(\matrix{
2{x^2} + 4\sqrt 6 x-4 = 0 \hfill \cr 
\Leftrightarrow {x^2} + 2\sqrt 6 x-2 = 0 \hfill \cr} \)

\(Δ’ = 6 + 2 = 8\), phương trình có hai nghiệm phân biệt :

\(\eqalign{
& {x_1} = - \sqrt 6 - \sqrt 8 \approx - 5,28 \cr 
& {x_2} = - \sqrt 6 + \sqrt 8 \approx 0,38 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài