Bài 5 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Bình chọn:
4.2 trên 131 phiếu

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ.

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài giải:

Theo đề toán ra có sơ đồ:

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng:

Vận tốc tàu thủy khi ngược dòng: 

Vtt :vận tốc tàu thủy;

Vdn: vận tốc dòng nước;

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bằng hiệu vận tốc của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 - 18,6 = 9,8 (km)

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

hoặc 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ,

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan