Bài 5 trang 149 SGK Toán 5


Viết phân số thích hợp vào vạch giữa.

Đề bài

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thấy: từ vạch \(0\) đến vạch \(1\) được chia thành \(6\) phần bằng nhau. Ta sẽ quy đồng hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung là \(6\) rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: từ vạch \(0\) đến vạch \(1\) được chia thành \(6\) bằng nhau. Quy đồng hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung là \(6\) ta có:

 \( \dfrac {1}{3} = \dfrac{1 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac{2 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Do đó vạch ở giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) ứng với phân số \( \dfrac {3}{6}\) hoặc phân số \( \dfrac {1}{2}\) (vì rút gọn phân số \( \dfrac {3}{6}\) ta được phân số tối giản \( \dfrac {1}{2}\)). 

 

 

 

 

 

 

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK toán 5: Tại đây


Bình chọn:
4.7 trên 222 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí