Bài 40 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Số nguyên tố dạng \({M_p} = {2^p} - 1\), trong đó p là một số nguyên tố được gọi là số nguyên tố Mec-sen (M.Mersenne, 1588-1648, người Pháp).

Ơ-le phát hiện \({M_{31}}\) năm 1750.

Luy-ca (Lucas Edouard, 1842-1891, người Pháp). Phát hiện \({M_{127}}\) năm 1876.

\({M_{1398269}}\) được phát hiện năm 1996.

Hỏi rằng nếu viết ba số đó trong hệ thập phân thì mỗi số có bao nhiêu chữ số?

(Dễ thấy rằng số chữ số của \({2^p} - 1\) bằng số chữ số của \({2^p}\) và để tính chữ số của \({M_{127}}\) có thể lấy \(\log 2 \approx 0,30\) và để tính chữ số của \({M_{1398269}}\) có thể lấy \(\log 2 \approx 0,30103\) (xem ví dụ 8))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tìm số các chữ số của \({2^n}\) khi viết trong hệ thập phân người ta lấy giá trị gần đúng của \(\log 2\) và được: \(N = \left[ {n.\log 2} \right] + 1\) với \(N\) là số chữ số cần tìm

Lời giải chi tiết

+) \({M_{31}} = {2^{31}} - 1\).

Số các chữ số của \({M_{31}}\) khi viết trong hệ thập phân bằng số các chữ số của \({2^{31}}\) nên số các chữ số của \({M_{31}}\). Lấy \(\log 2 \approx 0,3\) ta được:

\(N=\left[ {31.\log 2} \right] + 1  = \left[ {31.0,3} \right] + 1\) \(= \left[ {9,3} \right] + 1 =9+1= 10\)

+) \({M_{127}} = {2^{127}} - 1\)

Khi viết trong hệ thập phân (lấy \(\log 2 \approx 0,30\)), số các chữ số của \(M_{127}\) là

\(N=\left[ {127.\log 2} \right] + 1  = \left[ {127.0,30} \right] + 1\) \(= \left[ {38,1} \right] + 1 =38+1= 39\)

+) \({M_{1398269}}\)

Khi viết trong hệ thập phân (lấy \(\log 2 \approx 0,30103 \)), số các chữ số của \(M_{1398269 }\) là

\(\left[ {1398269.\log 2} \right] + 1 \)\( = \left[ {1398269.0,30103} \right] + 1\) \( = \left[ {420920,9171} \right] + 1 \) \(= 420920 + 1\) \(= 420921\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.