Bài 38 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Đơn giản các biểu thức:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đơn giản các biểu thức:

LG a

\(\log {1 \over 8} + {1 \over 2}\log 4 + 4\log \sqrt 2 \)

Lời giải chi tiết:

\(\log {1 \over 8} + {1 \over 2}\log 4 + 4\log \sqrt 2 \)

\(\begin{array}{l}
= \log \frac{1}{8} + \log {4^{\frac{1}{2}}} + \log {\left( {\sqrt 2 } \right)^4}\\
= \log \frac{1}{8} + \log \sqrt 4  + \log {\left[ {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}} \right]^2}\\= \log \frac{1}{8} + \log 2 + \log 4\\
= \log \left( {\frac{1}{8}.2.4} \right)\\
= \log 1\\
= 0
\end{array}\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\log {4 \over 9} + {1 \over 2}\log 36 + {3 \over 2}\log {9 \over 2}\)

Lời giải chi tiết:

\(\log {4 \over 9} + {1 \over 2}\log 36 + {3 \over 2}\log {9 \over 2}\)

\(\begin{array}{l}
= \log \frac{4}{9} + \log {36^{\frac{1}{2}}} + \log {\left( {\frac{9}{2}} \right)^{\frac{3}{2}}}\\
= \log \frac{4}{9} + \log 6 + \log \left( {\sqrt {{{\left( {\frac{9}{2}} \right)}^3}} } \right)\\
= \log \left( {\frac{4}{9}.6.\sqrt {{{\left( {\frac{9}{2}} \right)}^3}} } \right)\\
= \log \left( {\frac{8}{3}.\frac{9}{2}\sqrt {\frac{9}{2}} } \right)\\
= \log \left( {12.\frac{3}{{\sqrt 2 }}} \right)\\
= \log \left( {18\sqrt 2 } \right)
\end{array}\)

LG c

\(\log 72 - 2\log {{27} \over {256}} + \log \sqrt {108} \)

Lời giải chi tiết:

LG d

\(\log {1 \over 8} - \log 0,375 + 2\log \sqrt {0,5625} \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
= \log \frac{1}{8} - \log \frac{3}{8} + \log {\left( {\sqrt {0,5625} } \right)^2}\\
= \log \frac{1}{8} - \log \frac{3}{8} + \log 0,5625\\
= \log \frac{1}{8} - \log \frac{3}{8} + \log \frac{9}{{16}}\\
= \left( {\log \frac{1}{8} + \log \frac{9}{{16}}} \right) - \log \frac{3}{8}\\
= \log \left( {\frac{1}{8}.\frac{9}{{16}}} \right) - \log \frac{3}{8}\\
= \log \frac{9}{{128}} - \log \frac{3}{8}\\
= \log \left( {\frac{9}{{128}}:\frac{3}{8}} \right)\\
= \log \frac{3}{{16}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.