Bài 25 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để đẳng thức đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để đẳng thức đúng.

LG a

\({\log _a}\left( {xy} \right) = ...;\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của logarit.

Chú ý điều kiện của \(\log_ab\) có nghĩa là \( 0 < a \ne 1\) và \(b > 0\).

Lời giải chi tiết:

\({\log _a}\left( {xy} \right) = {\log _a}x + {\log _a}y;\) điều kiện \(\,a > 0,a \ne 1,x > 0,y > 0\)

LG b

\(... = {\log _x}x - {\log _a}y;\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _a}{x \over y} = {\log _a}x - {\log _a}y;\) điều kiện \(\,a > 0,a \ne 1,x > 0,y > 0\)

LG c

\({\log _a}{x^\alpha} = ...;\)   

Lời giải chi tiết:

\({\log _a}{x^\alpha} = \alpha {\log _a}x;\) điều kiện \(\,a > 0,a \ne 1,x > 0\)

LG d

\({a^{{{\log }}_ab}} = ...,\)

Lời giải chi tiết:

\({a^{{{\log }}_ab}} = b;\) điều kiện \(\,a > 0,a \ne 1,b > 0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD