Bài 30 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Tìm x, biết:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x, biết:

LG a

\({\log _5}x = 4;\)  

Lời giải chi tiết:

ĐK: x > 0

Khi đó \({\log _5}x = 4 \)

\(\Leftrightarrow x = {5^4} = 625 (TM)\)

LG b

\({\log _2}\left( {5 - x} \right) = 3;\)

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(5 - x > 0 \Leftrightarrow x < 5\)

\({\log _2}\left( {5 - x} \right) = 3 \Leftrightarrow 5 - x = {2^3} \)

\( \Leftrightarrow 5 - x = 8\Leftrightarrow x =  - 3(TM)\)

LG c

\({\log _3}\left( {x + 2} \right) = 3;\) 

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(x + 2 > 0 \Leftrightarrow x >  - 2\)

\({\log _3}\left( {x + 2} \right) = 3 \)

\(\Leftrightarrow x + 2 = {3^3}\)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 27\)

\(\Leftrightarrow x = 25(TM)\)

LG d

\({\log _{{1 \over {16}}}}\left( {0,5 + x} \right) =  - 1;\)

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(0,5 + x > 0 \Leftrightarrow x >  - 0,5\)

\({\log _{{1 \over {6}}}}\left( {0,5 + x} \right) =  - 1 \)

\(\Leftrightarrow 0,5 + x = {\left( {{1 \over {6}}} \right)^{ - 1}} \)

\( \Leftrightarrow 0,5 + x = 6\)

\(\Leftrightarrow x = 6 - 0,5 = 5,5(TM)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Lôgarit

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài