Bài 4 trang 89 SGK Toán 5

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài 4 trang 88 SGK Toán 5. a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

Đề bài

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME

Tính:

- Tổng diện tích hình tam giác MQE và hình tam giác NEP.

- Diện tích hình tam giác EQP.

Lời giải chi tiết

Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

\({{4 \times 3} \over 2} = 6\left( {c{m^2}} \right)\)

b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 - 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích tam giác MQE là:

\({{3 \times 1} \over 2} = 1,5\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác NEP là:

\({{3 \times 3} \over 2} = 4,5\left( {c{m^2}} \right)\)

Tổng diện tích 2 tam giác MQE và NEP là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 - 6 = 6(cm2)

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu