Bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Giải bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6. Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương ?

Đề bài

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh  địa phương ?

Lời giải chi tiết

- Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.

- Tham gia chăm sóc bảo vệ cây.

- Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu