Bài 4 trang 55 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 52 phiếu

Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 5. Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.

Đề bài

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được \(36km\). Giờ thứ nhất người đó đi được \(13,25km\), giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất \(1,5km\). Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số km đi trong giờ thứ hai = số km đi trong giờ thứ nhất - 1,5km

- Tính tổng số km đi được trong hai giờ đầu.

- Số km đi trong giờ thứ ba = số km đi được trong ba giờ - số km đi được trong hai giờ đầu.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được số ki-lô-mét là :

              \(13,25 - 1,5 = 11,75 (km)\)

Hai giờ đầu người đó đi được số ki-lô-mét là:

              \(13,25 + 11,75 = 25 (km)\)

Giờ thứ ba người đó đi được số ki-lô-mét là:

               \(36 - 25 = 11 (km)\)

                                       Đáp số: \(11 km\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu