Bài 4 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 82 phiếu

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

a

b

c

a  - b - c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

 

 

12,38

4,3

2,08

 

 

16,72

8,4

3,6

 

 

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 - 1,4 - 3,6\);             \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)\)

Giải

a) 

a

b

c

a  - b - c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1

8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 – 4,3 – 2,08 = 6

12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

16,72

8,4

3,6

16,72 – 8,4 – 3,6 = 4,72

16,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của \(a-b-c\) và \(a-(b+c)\) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 \(8,3 - 1,4 - 3,6= 6,9 - 3,6= 3,3  \)

 \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)= 18,64 - 16,74= 1,9\)

Cách 2:

\(8,3 - 1,4- 3,6 \)

\(= 8,3 - (1,4 + 3,6)\)

\(= 8,3 - 5 = 3,3\)

 

\(18,64 - (6,24 + 10,5)\)

\(=  18,64 - 6,24 - 10,5\)

\(=  18,64 - 6,24 - 10,5\)

\(= 12,4 - 10,5\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan