Bài 4 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khổi lượng) SGK Toán 5


Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu.

Đề bài

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi 1 tấn = 1000kg.

- Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2.

- Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai

- Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày - số đường bán trong hai ngày đầu.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Ba ngày: 1 tấn đường

Ngày đầu: 300 kg

Ngày thứ hai: gấp 2 lần ngày đầu

Ngày thứ ba: ... kg đường ?

Bài giải

Đổi: \(1\) tấn \(= 1000kg\).

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(300 × 2 = 600\;(kg)\)

Hai ngày đầu cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(300 + 600 = 900\;(kg)\)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(1000 - 900 = 100\;(kg)\)

                             Đáp số: \(100kg\) đường.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 322 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí