Bài 4 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khổi lượng) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 96 phiếu

Giải Bài 4 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khổi lượng) SGK Toán 5. Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu.

Đề bài

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi 1 tấn = 1000kg.

- Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2.

- Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai

- Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày - số đường bán trong hai ngày đầu.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Giải:

Đổi: \(1\) tấn \(= 1000kg\).

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                     \(300 × 2 = 600\;(kg)\)
Hai ngày đầu cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                     \(300 + 600 = 900\;(kg)\)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                     \(1000 - 900 = 100\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(100kg\) đường.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Bài 3 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5 Bài 3 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5

Giải Bài 3 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5 Bài 2 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 SGK Toán 5 Bài 1 trang 23 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 23 SGK Toán 5. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 24 SGK Toán 5 Bài 1 trang 24 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 5. Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 (Luyện tập) SGK Toán 5 Bài 2 trang 14 (Luyện tập) SGK Toán 5

Giải Bài 2 trang 14 (Luyện tập) SGK Toán 5. So sánh các hỗn số:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 16 SGK Toán 5 Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Giải bài 5 trang 16 SGK Toán 5. Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 19 SGK Toán 5 Bài 3 trang 19 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 15 SGK Toán 5 Bài 5 trang 15 SGK Toán 5

Giải bài 5 trang 15 SGK Toán 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu