Bài 4 trang 164 sgk toán 5 phép chia

Bình chọn:
4 trên 325 phiếu

Tính bằng hai cách.

Tính bằng hai cách:

a) \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) ;

b) (6,24 + 1,26) : 0,75 ;

Bài giải

a) Cách 1: \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{7}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) + \(\frac{4}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) = \(\frac{35}{33}\) + \(\frac{20}{33}\) = \(\frac{55}{33}\) =  \(\frac{5}{3}\)

Cách 2: \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = (\(\frac{7}{11}\)  + \(\frac{4}{11}\) ) : \(\frac{3}{5}\)  = \(\frac{11}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = 1 : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{5}{3}\) 

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan