Bài 4 trang 164 SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 330 phiếu

Giải bài 4 trang 164 SGK Toán 5. Tính bằng hai cách.

Đề bài

Tính bằng hai cách:

a) \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) ;                     

b) (6,24 + 1,26) : 0,75.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\)

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: 

\(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{7}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) + \(\frac{4}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) = \(\frac{35}{33}\) + \(\frac{20}{33}\) = \(\frac{55}{33}\) =  \(\frac{5}{3}\)

Cách 2: 

\(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = (\(\frac{7}{11}\)  + \(\frac{4}{11}\) ) : \(\frac{3}{5}\)  = \(\frac{11}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = 1 : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{5}{3}\) 

b) Cách 1 : 

 \( (6,24 + 1,26) : 0,75\)

\(= 7,5 : 0,75 = 10 \)

Cách 2: 

\( (6,24 + 1,26) : 0,75  \)

\(=  6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 \)

\(= 8,32 + 1,68 = 10 \).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép chia

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu