Bài 4 trang 149 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 79 phiếu

So sánh các phân số.

\(\frac{7}{12}\) ....\(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\).....\(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\)....\(\frac{7}{9}\)

Bài giải:

\(\frac{7}{12}\)  > \(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\) < \(\frac{7}{9}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan