Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 138 phiếu

Giải Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5. Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo

Đề bài

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: 

- Tìm số vải may quần:  lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy tổng số vải nhân với 40 rồi chia cho 100. 

- Số vải may áo = tổng số vải  - số vải may quần.

Cách 2: 

- Tìm tỉ số phần trăm số vải may áo so với tổng số vải : 100% - 40% = 60%

- Tìm số vải may áo:  lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc lấy tổng số vải nhân với 60 rồi chia cho 100. 

Lời giải chi tiết

Tóm tắt: 345m vải may quần và áo

              Số vải may quần chiếm 40%

              Số vải may áo = ...m?

Giải

Cách 1: 

Số vải để may quần là:

           \(345 × 40 : 100 =138\) (m)

Số vải để may áo là:

           \(345 – 138 = 207\) (m)

                            Đáp số: 207m vải

Cách 2:

Số vải may áo chiếm số phần trăm tổng số vải là:

           \(100\%  - 40\%  = 60\% \)

Số vải để may áo là:

          \(345 : 100 × 60 = 207\) (m)

                            Đáp số: 207m vải

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu