Bài 3 trang 66 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 41 phiếu

Giải bài 3 trang 66 SGK Toán 5. Một kho gạo có 537,25 tấn gạo

Đề bài

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\frac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: 

- Tìm số gạo đã lấy ra = số gạo ban đầu : 10 x 1 hoặc = số gạo ban đầu \(\times \frac{1}{10}\).

- Số gạo còn lại = số gạo ban đầu - số gạo đã lấy ra.

Cách 2: 

- Tìm phân số chỉ số gạo còn lại:  \(1 -\frac{1}{10} =\frac{9}{10} \) (số gạo ban đầu).

- Tìm số gạo còn lại = số gạo ban đầu : 10 x 9 hoặc = số gạo ban đầu \(\times \frac{9}{10}\).

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Số gạo đã lấy ra là:

        537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

        537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)

                                Đáp số: 483,525 tấn

Cách 2:

Phân số chỉ số gạo còn lại là:

       1 - \(\frac{1}{10}\) = \(\frac{9}{10}\) (số gạo lúc đầu)

Số gạo còn lại trong kho là:

       537,25  : 10 x 9 = 483,525 (tấn)

                                Đáp số: 483,525 tấn

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu