Bài 3 trang 47 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 41 phiếu

Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = …ha                        b) 16,5m2 = …m2 …dm2

c) 6,5 km2 = …ha                          d)  7,6256 ha  =…m2

Lời giải chi tiết

a)  5,34 km= 5 \( \frac {34}{100}\) km= 5 km2  34 ha = 534 ha

b)  16,5m2 =16 \( \frac {5}{10}\) m2= 16 \( \frac {50}{100}\) m= 16 m2 50dm2

c)   6,5 km2 = 6 \( \frac {5}{10}\) km= 6 \( \frac {50}{100}\) km = 6 km2  50 ha= 650 ha

d)  7,6256 ha =  7 \( \frac {6256}{10000}\) ha= 7ha 6256m= 76 256 m2

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan