Bài 3 trang 39 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 29 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(2,1m = ....dm\)

\(8,3m = ...cm\)

\(5,27m =.... cm\)

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu: \(2,1m=21dm\)

Cách giải:  \(2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1\,dm = 21dm\)

Hướng dẫn giải:

\(8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m = 8m\,\,3\,dm = 830cm\)

\(5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\,\,27\,cm = 527cm\)

\(3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3\,m\,\,15\,cm = 315cm\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan