Bài 3 trang 38 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

Viết các số thập phân  sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5;       6,33;     18,05;       217,908.

Hướng dẫn giải:

6, 33 = \(6\tfrac{33}{100}\);

18,05 = \(18\tfrac{5}{100}\);

217,908 = \(217\tfrac{908}{1000}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan