Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 379 phiếu

Giải bài 3 trang 167 SGK Toán 5. Trên hình bên, hãy tính diện tích.

Đề bài

Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông ABCD.

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là 4cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

Diện tích tam giác vuông BOC là:

        \({{4 \times 4} \over 2} = 8\) (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

         8 x 4 = 32 ( cm2)

b) Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là 4cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD.

Diện tích hình tròn là:

        4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2)

Diện tích phần tô màu của hình tròn là:

        50,24 - 32 = 18,24 ( cm2)

                                       Đáp số: a) 32 cm2 ; b) 18,24 cm2

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan