Bài 3 trang 167(Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 380 phiếu

Giải Bài 3 trang 167(Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình) SGK Toán 5. Trên hình bên, hãy tính diện tích.

Đề bài

Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông \(ABCD.\)

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4\) cm và \(4\)cm.

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là \(4\)cm trừ đi diện tích hình vuông \(ABCD\).

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4\)cm và \(4\)cm.

Diện tích tam giác vuông \(BOC\) là:

        \(\dfrac{{4 \times 4}}{2} = 8\) (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

         \(8 × 4 = 32\) ( cm2)

b) Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là \(4\)cm trừ đi diện tích hình vuông \(ABCD\).

Diện tích hình tròn là:

       \(4 × 4 × 3,14 = 50,24\) ( cm2)

Diện tích phần tô màu của hình tròn là:

        \(50,24 - 32 = 18,24\) ( cm2)

             Đáp số: a) \(32\) cm2 ; b) \(18,24\) cm2

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu