Bài 3 trang 164 (Phép chia) SGK Toán 5


Tính nhẩm. a) 25 : 0,1; 48 : 0,01; 95 : 0,1.

Đề bài

Tính nhẩm:

a) \(25 : 0,1\)                                \(25 × 10\)

    \(48 : 0,01\)                               \(48 × 100\)

    \(95 : 0,1\)                                 \(72 : 0,01\)

b) \(11 : 0,25\)                              \(11 × 4\)

    \(32 : 0,5\)                                \(32 × 2\)

    \(75 : 0,5\)                                \(125 : 0,25\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số tự nhiên với 10; 100; 1000;  ... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, ... chữ số 0.

- Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

-  Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Lời giải chi tiết

a)  \(25 : 0,1  = 250\)                                \(25 × 10 = 250\)

    \(48 : 0,01 = 4800\)                                \(48 × 100 = 4800\)

    \(95 : 0,1 = 950\)                                   \(72:0,01=7200\)

b) \(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

    \(11 × 4 = 44\)

    \(32 : 0,5 =  32 × 2 = 64\)

    \(32 × 2 = 64\)

   \(75 : 0,5 = 75 × 2 = 150\)

   \(125 : 0,25 =125 × 4 = 500.\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 302 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí