Bài 3 trang 164 (Phép chia) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 181 phiếu

Giải Bài 3 trang 164 (Phép chia) SGK Toán 5. Tính nhẩm. a) 25 : 0,1; 48 : 0,01; 95 : 0,1.

Đề bài

Tính nhẩm:

a) \(25 : 0,1=\)

\(25 × 10=\)

\(48 : 0,01=\)

\(48 × 100=\)

\(95 : 0,1=\)

\(72 : 0,01=\)

b) \(11 : 0,25=\)

\(11 × 4=\)

\(32 : 0,5=\)

\(32 × 2=\)

\(75 : 0,5=\)

125 : 0,25

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc nhân số đó lần lượt với 10; 100; 1000; ...

- Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

-  Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Lời giải chi tiết

a) \(25 : 0,1 = 25 : \dfrac{1}{10} = 25 × 10 = 250.\)

\(25 × 10 = 250\)

\(48 : 0,01 = 48 : \dfrac{1}{100}\)\( = 48 × 100 = 4800\)

\(48 × 100 = 4800\)

\(95 : 0,1 = 95 :  \dfrac{1}{10}\)\( = 85 × 10 = 950\)

\(95:0,1=950\)

\(72 : 0,01 = 72 × \dfrac{1}{100}\)\( =72 × 100 = 7200.\)

\(72:0,01=7200\)

b) \(11 : 0,25 = 11 : \dfrac{25}{100}\) \(= 11 : \dfrac{1}{4} = 11 × 4 = 44\)

\(11 × 4 = 44\)

\(32 : 0,5 = 32 : \dfrac{5}{10}\) \(= 32 : \dfrac{1}{2} = 32 × 2 = 64\)

\(32 × 2 = 64\)

\(75 : 0,5 = 75 : \dfrac{5}{10}\) \(= 75 :  \dfrac{1}{2} = 75 × 2 = 150\)

\(125 : 0,25 = 125 : \dfrac{25}{100}\) \(= 125 : \dfrac{1}{4} = 125 × 4 = 500.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép chia

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu