Bài 3 trang 162 (Luyện tập) SGK Toán 5


Giải Bài 3 trang 162 (Luyện tập) SGK Toán 5. Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người.

Đề bài

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là \(77 \;515 \;000\) người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là \(1,3\%\) thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1 :

- Tính số người tăng thêm = \(1,3\%\) của \(77 \;515 \;000\) người = số dân cuối năm 2000  \(:  100 × 1,3.\)

- Số dân cuối năm \(2001 =\) số dân cuối năm \(2000\) \(+\) số người tăng thêm.

Cách 2 :

- Coi số dân cuối năm \(2000\) là \(100\%\). 

- Tìm tỉ số phần trăm của số dân cuối năm \(2001\) so với số dân năm \(2000\) : \(100\% + 1,3\% = 101,3\%\).

- Số dân cuối năm \(2001 =\) số dân cuối năm \(2000\) \( :100 × 101,3.\)

Lời giải chi tiết

Cách 1 :

Số dân của nước ta tăng thêm trong năm \(2001\) là:

         \(77\;515\;000 : 100 × 1,3  = 1\;007\;695\) (người)

Số dân của nước ta tính đến cuối năm \(2001\) là: 

         \(77\;515\;000 + 1\;007\;695 = 78\;522\;695\) (người) 

                        Đáp số: \(78\;522\;695\) người.

Cách 2 :

Coi số dân cuối năm \(2000\) là \(100\%\). 

Tỉ số phần trăm của số dân cuối năm \(2001\) so với số dân năm \(2000\) là :

        \(100\% + 1,3\% = 101,3\%\)

Số dân của nước ta tính đến cuối năm \(2001\) là: 

         \(77515000 : 100 × 101,3 = 78522695\) (người)

                        Đáp số: \(78522695\) người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 549 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 162 SGK Toán 5

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài