Bài 3 trang 150 SGK Toán 5

Bình chọn:
3.5 trên 120 phiếu

Giải bài 3 trang 150 SGK Toán 5. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

Đề bài

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

\(\frac{3}{5}\);                  \(\frac{5}{8}\);            \(\frac{15}{25}\);            \(\frac{9}{15}\);           \(\frac{20}{32}\);        \(\frac{21}{35}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản, từ đó tìm các phân số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\) ;                            \(\frac{20}{32}\) = \(\frac{20:4}{32:4}\) = \(\frac{5}{8}\) ;

\(\frac{9}{15}\) = \(\frac{9:3}{15:3}\) = \(\frac{3}{5}\) ;                            \(\frac{21}{35}\) = \(\frac{21:7}{35:7}\)  =  \(\frac{3}{5}\) ;

Vậy \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{15}{25}\) = \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{21}{35}\);                \(\frac{5}{8}\) = \(\frac{20}{32}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan