Bài 3 trang 14 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 58 phiếu

Giải bài 3 trang 14 SGK Toán 5. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Đề bài

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) ;       b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) ;    

c) \( 2\frac{2}{3} \times 5\frac{1}{4}\) ;        d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) .

Lời giải chi tiết

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) \( =\frac{3}{2}+\frac{4}{3}=\frac{9}{6}+\frac{8}{6}=\frac{17}{6}\) ;

b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) \( =\frac{8}{3}-\frac{11}{7}=\frac{56}{21}-\frac{33}{21}=\frac{23}{21}\) ;

c) \( 2\frac{2}{3} \times 5\frac{1}{4}\) \( =\frac{8}{3}\times \frac{21}{4}=\frac{8 \times 21}{3 \times 4}= \frac{4 \times 2 \times 7 \times 3}{3 \times 4}=14\) ;

d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) \( =\frac{7}{2}:\frac{9}{4}=\frac{7}{2} \times \frac{4}{9}= \frac{28}{18}=\frac{14}{9}\) .

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan