Bài 3 trang 14 (Hỗn số - tiếp theo) SGK Toán 5

Bình chọn:
3.7 trên 46 phiếu

Giải Bài 3 trang 14 (Hỗn số - tiếp theo) SGK Toán 5. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu).

Đề bài

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

\(\eqalign{
& a)\,\,2{1 \over 3} \times 5{1 \over 4}\, \cr
& b)\,\,3{2 \over 5} \times 2{1 \over 7} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& c)\,8\,{1 \over 6}:2{1 \over 2} \cr} \)

Mẫu: a) \(2\dfrac{1}{3} \times 5\dfrac{1}{4} = \dfrac{7}{3} \times \dfrac{{21}}{4} = \dfrac{{49}}{4}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& b)\,\,3{2 \over 5} \times 2{1 \over 7} = {{17} \over 5} \times {{15} \over 7} = {{51} \over 7} \cr
& c)\,8\,{1 \over 6}:2{1 \over 2} = {{49} \over 6}:{5 \over 2} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{49} \over 6} \times {2 \over 5} = {{49} \over {15}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hỗn số (tiếp theo)

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu