Bài 3 trang 128 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 349 phiếu

Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 5. Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Đề bài

Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

Ta tính diện tích xung quanh và thể tích từng hình rồi so sánh kết quả.

Lời giải chi tiết

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

a) Diện tích toàn phần của hình N là :

          a x a x 6

Diện tích toàn phần của hình M là:

         (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

b) Thể tích của hình N là:

         a x a x a

Thể tích của hình M là:

        (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu