Bài 3 trang 110 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 246 phiếu

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đề bài

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d)  Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau

Lời giải chi tiết

+) Hình bên trái: 

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (2,5 + 1,5) x 2 x 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       2,5 x 1,5 = 3,75  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

      9,6 + 3,75 x 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (1,5 + 1,2) x 2 x 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       1,5 x 1,2 = 1,8  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

      13,5 + 1,8 x 2 = 17,1 (dm2)

Ta có kết quả như sau: 

a) Đ                        b) S                      c) S                      d) Đ

Chú ý: Hình hộp chữ nhật đã cho bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích xung quanh khác nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu