Bài 3, 4 trang 32 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 157 phiếu

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được. Bài 4. Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng.

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được \( \frac{2}{15}\) bể, giờ thứ hai chảy vào được \( \frac{1}{5}\) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Giải

Giờ đầu vòi chảy được \( \frac{2}{15}\) bể, giờ thứ hai chảy vào được \( \frac{1}{5}\) bể nên vòi nước chảy trong \(2\) giờ được :

\( \frac{2}{15}+\frac{1}{5}=\frac{1}{3}\) (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được :

\( \frac{1}{3} : 2 =  \frac{1}{6}\) (bể)

Đáp sô' : \( \frac{1}{6}\) bể.

Bài 4. Trước đây mua \(5m\) vải phải trả \(60 000\) đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm \(2000\) đồng. Hỏi với \(60 000\) đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Giải

Trước đây mua \(5m\) vải phải trả \(60 000\) đồng nên mỗi mét vải có giá là:

\(60 000 : 5 = 12 000\) (đồng)

Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm \(2000\) đồng nên giá mỗi mét vải hiện nay là:

\(12 000 - 2000 = 10 000\) (đồng)

Hiện nay giá mỗi mét vải là \(10000\) đồng nên với \(60 000\) đồng có thể mua được số mét vải là :

\(60 000 : 10 000 = 6 (m)\)

Đáp số : \(6m\) vải.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan