Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 261 phiếu

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5. Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được.

Đề bài

3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được \( \dfrac{2}{15}\) bể, giờ thứ hai chảy vào được \( \dfrac{1}{5}\) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

4. Trước đây mua \(5m\) vải phải trả \(60 000\) đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm \(2000\) đồng. Hỏi với \(60 000\) đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3. - Tính tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ.

- Tìm trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ta lấy tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ chia cho 2.

4. - Tính giá tiền trước đây khi mua 1m vải = giá tiền khi mua 5m vải  : 5 

- Tính giá tiền hiện nay khi mua 1m vải = giá tiền trước đây khi mua 1m vải - 2000 đồng.

- Tính số mét vải hiện nay có thể mua được ta lấy 60000 đồng chia cho giá tiền hiện nay khi mua 1m vải.

Lời giải chi tiết

3. Trong \(2\) giờ vòi nước chảy vào bể được số phần bể nước là:

            \( \dfrac{2}{15}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{3}\) (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy vào được số phần bể nước là: :

            \( \dfrac{1}{3} : 2 =  \dfrac{1}{6}\) (bể)

                                     Đáp số: \( \dfrac{1}{6}\) bể.

4. Trước đây mỗi mét vải có giá là:

               \(60 000 : 5 = 12 000\) (đồng)

Hiện nay giá mỗi mét vải là:

              \(12 000 - 2000 = 10 000\) (đồng)

Với \(60 000\) đồng, hiện nay có thể mua được số mét vải là :

               \(60 000 : 10 000 = 6 (m)\)

                                     Đáp số : \(6m\) vải.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu