Bài 2 trang 94 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 338 phiếu

Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m.

Đề bài

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng \({2 \over 3}\) đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Lời giải chi tiết

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

         \( 120 \times \frac{2}{3} =80 (m)\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

          \(80 - 5 = 75 (m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

         \({{\left( {120 + 80} \right) \times 75} \over 2} = 7500(m^2)\) 

1m2  thu hoạch được số thóc là :

          \(64,5:100 = 0,645 (kg)\)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

          \(0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)\)

                                               Đáp số: \(4837,5 (kg)\) thóc.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan