Bài 2 trang 94 (Luyện tập) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 410 phiếu

Giải Bài 2 trang 94 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m.

Đề bài

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng \(\dfrac{2}{3}\) đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Lời giải chi tiết

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

         \( 120 \times \dfrac{2}{3} =80 (m)\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

          \(80 - 5 = 75 (m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

         \(\dfrac{{\left( {120 + 80} \right) \times 75}}{2} = 7500\left( {{m^2}} \right)\)

1m2  thu hoạch được số thóc là :

          \(64,5:100 = 0,645 (kg)\)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

          \(0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)\)

                          Đáp số: \(4837,5 (kg)\) thóc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 94 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu