Bài 2 trang 91 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 63 phiếu

Trong ba hình dưới đây, hình nào có.

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

- Bốn cạnh và bốn góc ?

- Hai cặp cạnh đối diện và song song ?

- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

-  Có bốn góc vuông ?

Bài giải 

- Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

- Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 1 có 4 góc vuông.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan