Bài 2 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 237 phiếu

Giải Bài 2 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính: (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

Đề bài

Tính:

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2;\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2\)

    \(= 50,6 : 2,3 + 43,68\)

    \(= 22 + 43,68\)

    \(= 65,68\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

    \(= 8,16 : 4,8 – 0,1725\)

    \(= 1,7 – 0,1725\)

    \(= 1,5275\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu