Bài 2 trang 55 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Tìm x: a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8 ; b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Bài 2. Tìm x:

a) \(x - 5,2 = 1,9 + 3,8\)

b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x - 5,2 = 1,9 + 3,8\)

    \(x - 5,2 = 5,7\)

    \(x = 5,7 + 5,2\) 

    \(x = 10,9\)

b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

    \(x + 2,7 = 13,6\)

    \(x = 13,6 - 2,7\)

    \(x = 10,9\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan