Bài 2 trang 49 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

Bài 2. Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng \(11,02km\)?

a) \(11,20km\)      b) \(11,020km\);    

c) \(11km 20m\);   d) \(11 020m\)

Giải:

 \(11,02km= 11,020km\)        

\(11km 20m =11{{20} \over {1000}}km = 11,02km\)           

\(11020m=11000m + 20m = 11km + 20m = 11{{20} \over {1000}}km = 11,02km\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan