Bài 2 trang 39 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 \(\frac{45}{10}\);          \(\frac{834}{10}\);     \(\frac{1954}{100}\);   \(\frac{2167}{1000}\);    \(\frac{2020}{10000}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{45}{10}\) =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

\(\frac{834}{10}\) = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

\(\frac{1954}{100}\) = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

\(\frac{2167}{1000}\) = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

\(\frac{2020}{10000}\) = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan