Bài 2 trang 37 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

\(5\tfrac{9}{10}\);               \(82\tfrac{45}{100}\);     \(810\tfrac{225}{1000}\).

Hướng dẫn giải:

      

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan