Bài 2 trang 19 (Luyện tập) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 119 phiếu

Giải Bài 2 trang 19 (Luyện tập) SGK Toán 5. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Đề bài

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể giải bằng 2 cách:

Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết

Cách 1.

1 tá  = 12

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

        \(12 \times 2 = 24\) (cái)

8 cái bút chì gấp 24 cái bút chì số lần là:

        \(8 : 24 =   \dfrac{1}{3}\) (lần)

Mua 8 cái bút chì thì phải trả số tiền là :

       \(30 000\times \dfrac{1}{3} = 10 000\) (đồng)

                                Đáp số: \(10 000\) đồng

Cách 2.

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

        \(12 \times 2 = 24\) (cái)

Số tiền mua 1 cái bút chì là:

       \(30000 : 24 = 1250\) (đồng)

Số tiền mua 8 cái bút chì là:

       \(1250 \times 8 = 10000\) (đồng)

                                Đáp số: \(10000\) đồng

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu