Bài 2 trang 176 SGK Toán 5

Bình chọn:
3.7 trên 152 phiếu

Giải bài 2 trang 176 SGK Toán 5. Tìm x: a) 0,12 x x = 6 .

Đề bài

Tìm x:

a) \(0,12 \times  x = 6\) ;                         b) \(x : 2,5 = 4\) ;

c) \(5,6 : x = 4\) ;                            d) \(x \times 0,1 = \frac{2}{5}\) .

Lời giải chi tiết

a) \(0,12 \times  x = 6 \)                  

     \(x = 6 : 0,12\)                            

      \(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

    \(x = 4 \times  2,5\)

    \(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)                                     

   \(x = 5,6 : 4\)                                              

   \(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \frac{2}{5}\)

    \(x =\frac{2}{5}: 0,1 \)

    \(x = \frac{2}{5} : \frac{1}{10}\)

    \(x =\frac{2}{5} \times \frac{10}{1}= \frac{20}{5}= 4. \) 

Loigiaihay.com

 

  

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu