Bài 2 trang 171 (Luyện tập trang 171, 172) SGK Toán 5


Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B.

Đề bài

Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ \(A\) đến \(B\). Quãng đường \(AB\) dài \(90km\). Hỏi ô tô đến \(B\) trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là \(1,5\) giờ và vận tốc ô tô gấp \(2\) lần vận tốc xe máy?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian. 

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Vận tốc của ô tô là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian xe máy đi quãng đường \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô đến \(B\) trước xe máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Vận tốc ô tô gấp \(2\) lần vận tốc xe máy thì thời gian xe máy đi từ \(A\) đến \(B\) gấp \(2\) lần thời gian ô tô đi từ \(A\) đến \(B\).

Ô tô đi từ \(A\) đến \(B\) mất \(1,5\) giờ thì xe máy đi từ \(A\) đến \(B\) hết số thời gian là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô đến \(B\) trước xe máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 171, 172 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 425 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí