Bài 2 trang 160 (Luyện tập) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 287 phiếu

Giải Bài 2 trang 160 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Đề bài

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4};\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99};\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22;\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47.\)

Lời giải chi tiết

a)  \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4}\)

\(  = (\dfrac{7}{11}  + \dfrac{4}{11}) + (\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4})\)

\(= \dfrac{11}{11} +  \dfrac{4}{4} = 1 + 1 =2;\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99}\)

\(  =  \dfrac{72}{99} - (\dfrac{28}{99} -\dfrac{14}{99})\) 

\(= \dfrac{72}{99} - \dfrac{42}{99} = \dfrac{30}{99} = \dfrac{10}{33}\);

c) \(69,78 + 35,97 +30,22 \)

\(= (69,78 + 30,22) + 35,97 \)

\(= 100 + 35,97 = 135,97\);

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47 \)

\(= 83,45 - (30,98 + 42,47) \)

\(= 83,45 - 73,45 = 10\).

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu