Bài 2 trang 160 SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 282 phiếu

Giải bài 2 trang 160 SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Đề bài

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\frac{7}{11}\) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) ;                          b) \(\frac{72}{99}\) - \(\frac{28}{99}\) - \(\frac{14}{99}\) ;

c) \(69,78 + 35,97 +30,22\) ;                  d) \(83,45 - 30,98 - 42,47\).

Lời giải chi tiết

a)  \(\frac{7}{11}\) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\)  = (\(\frac{7}{11}\)  + \(\frac{4}{11}\)) + (\(\frac{3}{4}\) + \(\frac{1}{4}\) ) = \(\frac{11}{11}\) +  \(\frac{4}{4}\) = 1 + 1 =2;

b) \(\frac{72}{99}\) - \(\frac{28}{99}\) - \(\frac{14}{99}\)  =  \(\frac{72}{99}\) - (\(\frac{28}{99}\) -\(\frac{14}{99}\) ) = \(\frac{72}{99}\) - \(\frac{42}{99}\) = \(\frac{30}{99}\) = \(\frac{10}{33}\);

c) \(69,78 + 35,97 +30,22 \)

\(= (69,78 + 30,22) + 35,97 \)

\(= 100 + 35,97 = 135,97\);

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47 \)

\(= 83,45 - (30,98 + 42,47) \)

\(= 83,45 - 73,45 = 10\).

 Loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan