Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 5. Tìm x.

Đề bài

Tìm x:

a) x + \( \frac{1}{4}\) = \( \frac{5}{8}\) ;         b) x - \( \frac{3}{5}\) = \( \frac{1}{10}\) ;        

c) x \( \times \frac{2}{7}\) = \( \frac{6}{11}\) ;        d) x : \( \frac{3}{2}\) = \( \frac{1}{4}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vai trò của x trong phép tính rồi thực hiện theo các công thức đã học ở lớp 3.

Lời giải chi tiết

a) x + \( \frac{1}{4}\) = \( \frac{5}{8}\)                         b) x - \( \frac{3}{5}\) = \( \frac{1}{10}\)

    x = \( \frac{5}{8}\) - \( \frac{1}{4}\)                             x =  \( \frac{1}{10}\) +\( \frac{3}{5}\) 

    x = \( \frac{3}{8}\)                                   x = \( \frac{7}{10}\).

c) x  \( \times \frac{2}{7}\) = \( \frac{6}{11}\)                        d) x : \( \frac{3}{2}\) = \( \frac{1}{4}\)

   x = \( \frac{6}{11}\) : \( \frac{2}{7}\)                                x = \( \frac{1}{4}\times \frac{3}{2}\)

   x = \( \frac{6}{11}\times \frac{7}{2}\)                              x = \( \frac{3}{8}\) 

   x = \( \frac{21}{11}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan