Bài 2 trang 16 (Luyện tập chung trang 16, 17) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu

Giải Bài 2 trang 16 (Luyện tập chung trang 16, 17) SGK Toán 5. Tìm x.

Đề bài

Tìm \(x\):

a) \(x +  \dfrac{1}{4} =  \dfrac{5}{8};\)

b) \(x - \dfrac{3}{5} =  \dfrac{1}{10};\)

c) \(x  \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{11};\)

d) \(x :  \dfrac{3}{2} =  \dfrac{1}{4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vai trò của x trong phép tính rồi thực hiện theo các công thức đã học ở lớp 3.

Lời giải chi tiết

a) \(x +  \dfrac{1}{4} =  \dfrac{5}{8}\)                         

   \( x =  \dfrac{5}{8} -  \dfrac{1}{4}\)                              

   \( x =  \dfrac{3}{8}\)                                   

b) \(x -  \dfrac{3}{5} =  \dfrac{1}{10}\)

\(x =   \dfrac{1}{10} + \dfrac{3}{5}\)

\(x =  \dfrac{7}{10}\).

c) \(x   \times \dfrac{2}{7} =  \dfrac{6}{11}\)                        

   \(x = \dfrac{6}{11} :  \dfrac{2}{7}\)                                

  \( x =  \dfrac{6}{11}\times \dfrac{7}{2}\)                               

   \(x =  \dfrac{21}{11}\)

d) \(x :  \dfrac{3}{2} =  \dfrac{1}{4}\)

\(x =  \dfrac{1}{4}\times \dfrac{3}{2}\)

\(x =  \dfrac{3}{8}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu