Bài 2 trang 16 (Luyện tập chung trang 15, 16) SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

Giải Bài 2 trang 16 (Luyện tập chung trang 15, 16) SGK Toán 5. Tính: a) 5/8 - 2/5; c. 2/3 + 1/2 - 5/6

Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{5}{8} - \dfrac{2}{5};\)

b) \(1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4};\)

c) \(\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6}.\)

Lời giải chi tiết

a) \( \dfrac{5}{8}-\frac{2}{5}=\dfrac{25}{40}-\dfrac{16}{40}=\dfrac{9}{40}\)

b) \(1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{11}}{{10}} - \dfrac{3}{4}\)\( = \dfrac{{22}}{{20}} - \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{7}{{20}}\)

c) \(\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{6} + \dfrac{3}{6} - \dfrac{5}{6}\)\( = \dfrac{{4 + 3 - 5}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu