Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo thời gian) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 310 phiếu

Giải Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo thời gian) SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ... tháng

3 phút 40 giây = ... giây

1 giờ 5 phút = ... phút 

2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng

150 giây = ... phút ... giây

144 phút = ... giờ ... phút

54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ

45 phút = ... giờ = 0,... giờ

15 phút = ... giờ = 0,... giờ

1 giờ 30 phút = ... giờ

90 phút = ... giờ

6 phút = ... giờ =...0,... giờ

12 phút = ... giờ = 0,... giờ

3 giờ 15 phút = ... giờ

2 giờ 12 phút = ... giờ

d) 60 giây = ... phút

90 giây = ... phút

1 phút 30 giây = ... phút

30 giây = ... phút = 0,... phút

2 phút 45 giây = .... phút

1 phút 6 giây = ... phút

Lời giải chi tiết

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ 

15 phút = \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ 

30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ 

6 phút =  \(\dfrac{1}{10}\) giờ = 0,1giờ

12 phút = \(\dfrac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút =  3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = 0,5 phút 

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về đo thời gian

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu