Bài 2 trang 152 sgk toán 5

Bình chọn:
3.8 trên 195 phiếu

Viết (theo mẫu).

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = \(\frac{1}{10}\) dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

Bài giải:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m = \(\frac{1}{10}\) dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g = \(\frac{1}{1000}\) kg = 0,001kg

1kg = \(\frac{1}{1000}\) tấn = 0,0001 tấn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan