Bài 2 trang 151 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 114 phiếu

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....;             0,5 = ...;               8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...;              5% = ....;               625% = .....

Bài giải:

a) 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan