Bài 2 trang 14 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu

Giải bài 2 trang 14 SGK Toán 5. So sánh các hỗn số:

Đề bài

So sánh các hỗn số:

a) \(3{9 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                  

b) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{9 \over {10}}\) ;

c) \(5{1 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                  

d) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{2 \over 5}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi các hỗn số thành phân số rồi so sánh các phân số đó.

Lời giải chi tiết

a) \(3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}};          2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\);         Mà \({39 \over {10}}\) > \({29 \over {10}}\)

Vậy :\(3{9 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\)

b) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}};          3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}}\) ;         Mà \({34 \over {10}}\) < \({39 \over {10}}\)

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) < \(3{9 \over {10}}\)

c) \(5{1 \over {10}} = {{51} \over {10}};          2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\) ;         Mà \({51 \over {10}}\) > \({29 \over {10}}\)

Vậy :\(5{1 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\).

d) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}} = {{17} \over 5};          3{2 \over 5} = {{17} \over 5}\);         Mà \({17 \over 5}\) > \({17 \over 5}\)

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) = \(3{2 \over 5}\) .

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan