Bài 2 trang 137 (Luyện tập) SGK Toán 5


Tính: a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

Đề bài

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính lần lượt phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

    = 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

    = 6 giờ 5 phút × 3

    = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

    = 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

    = 10 giờ 55 phút. 

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

    =  11 phút 56 giây : 4

    = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

    = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

    = 25 phút 9 giây.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 4 trang 137 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 677 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí